Kuran’ı Kerim Hz. Nuh , Hz. Yusuf, Hz. Musa gibi geçmiş peygamberler ve geçmişte yaşanmış hadiselerden bahsettiği gibi gelecekte olacak hadiselerdende bahsetmiştir :
** ALLAH ‘a isyanda ön saflarda bulunan Fravun için Kuran’ı kerim Yunus süresinin 92. Ayetinde  “ Bizde bugün bedenini arkadan geleceklere ibret olsun diye kurtaracağız. Bununla beraber, insanların çoğu ayetlerimizde , yinede gafildirler” ifadesini kullanmıştır. Gerçekten Kuran’ın bu ihbarı doğru çıkmış, 20. Yy da bulunan  Firavunun cesedi halen İngiltere’de Bristish müzesinde saklanmaktadır.
** İslamın ilk günlerinde müşrik ve putperest din düşmanlarının çoğunlukta olduğu , bir avuç Müslümana en şiddetli işkence , eziyet ve baskıların sürdürüldüğü dönemde : Kur’an , İslâm dinin bütün dinlere galip geleceği , kıyamete kadar Kur’an’ın korunacağı gibi haberler vermiştir. Zira daha sonra Abbasiler , Selçuklular ve özelliklede Osmanlı devleti ile gerçekten İslâmiyet bütün dinlere galebe çalmıştır. İleride de beyan edeceğimiz üzere Kur’an en ince ayrıntısına kadar muhafaza edilmiş ve hiçbir tahribe uğramamıştır.
** Ehli kitap olan Rumların ateşperest İranlılar karşısında yenilmesi üzerine müşrikler sevinmişlerdi. Kur’an çok yakın bir gelecekte Rum’ların İranlılara galebesini müjde verdi . gerçektende imkansız gibi görünen bu hadise gerçekleşti ve kısa bir süre sonra Rumlar İranlıları yendi.
Şimdi , hiç okuma yazma bilmeyen birinin geçmişten haber vermesi mümkün müdür ? ( Geçmiş peygamberlerin kıssalarından haber vermesi .) Bırakın okuma yazma bilmeyi Hz. Muhammed (sav)  devrin en büyük alimi olsa idi acaba gelecekten haber vermesi mümkün olabilirmiydi ? Eğer mümkün olacaksa ondan sonra niçin böyle bir haber veren ve verdiği haber doğru çıkan bir insan çıkmadı.
Evet, kısaca işaret etmeye çalıştığımız delillerden anlaşılıyor ki Kuran’ın muhtevasını bir beşerin kendi imkanlarıyla meydana getirmesi mümkün değildir. Bu ancak her şeyi kuşatan , ezel ve ebedi kucaklayan her şeyi bilen ALLAH’ın ilminden , O’nun katından , Hz. Peygambere Cebrail vasıtasıyla vahyedilmesi ile mümkündür.

Reklamlar